Huishoudelijk reglement

Elke gymnast die zich inschrijft bij Crazy Gym Tessenderlo dient zich aan volgende regels te houden.

 

Iedereen kan tijdens de maand september vrijblijvend deelnemen aan turnlessen basisgym, het definitieve lidgeld dient voor begin oktober betaald te zijn.

Deelname aan wedstrijdgroepen kan enkel na selectie door de trainers die deze groepen begeleiden.

Een inschrijving is pas volledig als de inschrijving via onze website werd gedaan en het lidgeld betaald is.

Ieder lid kan een profiel aanmaken op de website van de Gymfed. Je geniet dan van voordelen, je vindt er attesten en je blijft op de hoogte van het nieuws.

Indien er zich tijdens het seizoen wijzigingen in de persoonlijke gegevens voordoen (adres, telefoon, mail) dient het lid dit te melden via crzgym@gmail.com

 

 

Richtlijnen voor de gymnasten:

* Hij/zij is tenminste 5 minuten voor tijd aanwezig in de sporthal.

* Hij/zij zorgt voor aangepaste kledij (t-shirt en short of turnpak en sportschoenen/turnpantoffels om indoor te sporten) en zorgt ervoor dat lange haren netjes samengebonden zijn. Juwelen zijn niet toegelaten in de lessen.

* Hij/zij wacht in de kleedkamer tot de desbetreffende trainer hem/haar hier komt ophalen bij aanvang van de les.

* De toestellen mogen pas betreden worden na toestemming van de trainer(s).

* Eten en drinken in de sporthal is niet toegelaten, enkel een flesje water kan om tijdens de korte pauze even te drinken.

* Er worden geen waardevolle voorwerpen in de kleedkamer achtergelaten. Laat ze liever thuis. In samenspraak met de trainer kan dit eventueel op een veilige plek bewaard worden. De club is niet aansprakelijk bij verlies of beschadiging van waardevolle voorwerpen.

* Gymnasten uit de wedstrijdgroepen zijn verplicht om het clubturnpak aan te kopen en te dragen tijdens de wedstrijden.

 

Richtlijnen voor de ouders:

* Bij het brengen van leden, wachten de ouders samen met de kinderen in de hal tot de trainer de leden komt ophalen. Indien door omstandigheden je kind te laat zou zijn, begeleidt u hen tot bij de trainer. Laat je kind NOOIT alleen achter.

* Het ophalen van de leden dient op tijd te gebeuren en ook hier wachten de ouders in de hal om dan samen met hun kinderen naar huis te gaan.

* Kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet alleen naar huis gaan, tenzij er een schriftelijk schrijven met toestemming hiervoor aan de club bezorgd wordt.

* Ouders betreden de sporthal niet.

 

Richtlijnen voor de trainers:

* De trainers zijn tenminste 10 minuten voor aanvang aanwezig.

* De trainers behandelen de gymnasten respectvol. Ze bereiden hun lessen degelijk voor (moreel en sporttechnisch), stimuleert gymnasten en gaan op een vriendschappelijke, doch didactisch verantwoorde manier met de leden om.

* De trainer zorgt ervoor dat de lessen veilig verlopen en neemt geen onnodige risico’s.

* De trainers dragen sportieve kledij.

* De trainers hebben oog voor teambuilding, pestgedrag, persoonlijke problemen van gymnasten of medetrainers, diversiteit, fairplay, …